Bảng giá nhấp chuột

Vui lòng xem bảng giá nhấp chuột của chúng tôi phía dưới. Thu nhập của bạn sẽ được tính nếu khách truy cập thỏa các điều kiện sau :

Nếu khách truy cập của bạn không thỏa các điều kiện trên, hệ thống của chúng tôi sẽ không tính và bạn sẽ mất thu nhập

Package Description / Country Earnings per 1000 Views
Desktop Mobile / Tablet
Vietnam $3.20 $3.05
Australia $5.00 $2.50
United Kingdom $4.30 $2.15
United States $4.10 $2.05
Norway $4.00 $2.00
Canada $3.38 $1.69
Sweden $3.36 $1.68
Worldwide Deal(All Countries) $2.00 $1.50
Germany $2.30 $1.15

Cổng thanh toán đang hỗ trợ :

Tỷ giá đô la : 1$ = 21.000đ

Tham gia MegaURL ngay bây giờ !

Đăng ký ngay